Tilbake
               Priser PC arbeide Priser Hjemmesider
Rens av bærbar PC kr 700.- Enkeltside med domene kr 1500.-
Rens av stasjonær PC kr 850.- Ekstrasider a kr 450.-
Reperasjon av PC pr time kr 450.- Tilegsarbeide med sider pr time kr 450.-
Ved større arbeider, pris etter avtale